Gymnastik


Parasport Holbæk

Gymnastik -for børn og unge med særlige behov


Træner hver onsdag kl. 17.30-18.30

Sted: Gymnastiksalen på CSU, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

Første gang onsdag d. 16. september 2020

Sæsonen slutter onsdag d. 24. marts 2021


For at kunne tilbyde gymnastik i disse Covid-19 tider har vi her listet vejledning/vilkår for at det kan lade sig gøre:

 • Følg sundhedsstyrelsens vejledning vedr. Covid-19
 • Har man symptomer på sygdom bliver man hjemme
 • Alle skal tilmeldes/registreres inden vi går i gang, så evt. smittesporing kan gennemføres
 • Alle møder omklædt til gymnastik da vi ikke bruger omklædningsfaciliteterne
 • Husk at have fyldt drikkedunk med hjemmefra
 • Alle skal spritter hænder af ved adgang til gymnastiksalen
 • Vi skal forsøge at have så lidt fysisk kontakt som det er muligt
 • Efter endt træning skal alle brugte redskaber rengøres, dette forventer vi at voksne/støttepersoner hjælper med til, vi sørger for det vi skal bruge

 

Vi er klar til den nye sæson.

I denne sæson træner vi om ONSDAGEN


Gymnastikken vil være med sang- og rytmelege, redskabsbaner og indlæring af simple grundspring.

 

Gymnastikken er målrettet til børn med særlige behov. Derfor skal barnet også have en støtteperson med, en der kan og vil bistå barnet, så alle får en positiv oplevelse af det at gå til gymnastik.

Der er maks. plads til 12 børn på holdet.

 

Vi vil:

 • Altid starte med fælles samling og opvarmning.
 • Udvikle og udfordre børnene fysisk, motorisk og socialt gennem rytme, leg og redskabsbaner.
 • Variere aktiviteter og lege så alle har mulighed for at deltage
 • Inspirere børnene til at bevæge sig også ud over den ugentlige gymnastiktime

 

Barnet skal:

 • Have lyst til at indgå i samspil med andre børn og forstå simple kollektive beskeder
 • Have lyst til at bevæge sig, det er en fordel at kunne gå og løbe, men ingen betingelse.
 • Kunne være i gymnastiksalen og tåle det støjniveau der kommer af aktiviteten, samt have idrætstøj på
 • Være mellem 4 og 17 år

 

Hvor og hvornår:

Gymnastiksalen på CSU Seminarieparken 2 4300 Holbæk, se kort herunder, følg den røde pil.

Onsdag kl. 17.30 – 18.30.     

Vi starter d. 16. september 2020 og slutter 24. marts 2021

Deltagerpris: kr. 750,- for hele sæsonen

 

Kom og se om det er noget for jer, vi glæder os til at se jer.

 

Jeanette og Lars

 

Kontaktperson:

Lars Hansen

Tlf.: 20 47 12 14

e-mail: gymnastik@parasportholbaek.dk


Jeanette og Lars


Tilmelding via hjemmesiden: www.parasportholbaek.dk eller mød op til træning.
Hvis du har spørgsmål skriv til E-mail gymnastik@parasportholbaek.dk

 


Her kan du se hvor indgangen er, gymnastiksalen er markeret med det røde kryds.